Společnost CentroNet a.s. zpracovává osobní údaje v podobě Vašeho e-mailu, telefonního čísla a adresy za účelem zasílání obchodních sdělení na základě Vámi uděleného souhlasu. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět a odebírání obchodních sdělení takto ukončit. Emailová adresa může být společností CentroNet a.s. použita rovněž pro účely cílení reklam. Rovněž pro tento účel lze vzít souhlas kdykoliv zpět. Máte právo se na společnost CentroNet a.s. kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracovává, máte právo požadovat opravu nebo aktualizaci těchto údajů, vysvětlení k případnému podezření o tom, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonným způsobem a odstranění takových údajů.